BSU Channel

สัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาปริญญาโท น.ส. โสรยา มณีเนตร เป็นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา [M.Ed.] มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (Best Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับนักศึกษาใหม่ สมัครได้ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ [08:00-17:00] #โทร : 02 172 9888 #เว็บไซต์ : http://www.bsu.ac.th #LineOfficial : https://line.me/R/ti/p/%40gmb9074m

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520