เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณธรรม คุณภาพ และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยและประเทศไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะสร้าง ความเป็นเลิศทางความคิด (ปัญญาและความดี ) ทางวิชาการ ( ความรู้ สู่อาชีพ ) และ การดำรงชีวิต ( การปฏิบัติสู่ความสุข ) ควบคู่กันไปทั้งสามด้าน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาแห่งนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพแห่งชีวิต


ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณธารา

ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา


คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.นิวัตต์ น้อยมณี

ดร.นิวัตต์ น้อยมณี


ผู้อำนวยการหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์

ดร.พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์


ผู้อำนวยการหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520