ข้อสังเกต

คุณสามารถเลือกชนิดของไฟล์เอกสารได้ 1 ชนิด.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 


ตารางดาวน์โหลด
ลำดับ ด/ว/ป ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์
1  6/23/2019   ปก_คำนำ_สารบัญ61  Adobe Acrobat (.pdf)
2  6/23/2019   คู่มือการทำสารนิพนธ์ล่าสุดปรับปรุง61  Adobe Acrobat (.pdf)
3  12/24/2018   สมุดบันทึกฝึกงานในสถานศึกษา  Word 2007 (.docx)
4  12/24/2018   สมุดบันทึกฝึกงานเขตพื้นที่การศึกษา  Word 2007 (.docx)
5  12/24/2018   คำขอร้องเครื่่องมือ-เก็บข้อมูล-try out  Word 2007 (.docx)
6  12/24/2018   แบบคำร้อง(กรณีพิเศษ)  Word 2007 (.docx)
7  12/24/2018   แบบบันทึกคะแนน  Word 2007 (.docx)
8  12/24/2018   แบบคำร้องขอสอบสารนิพนธ์  Word 2007 (.docx)
 พบเอกสาร 8 รายการ

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520