การค้นหา

คุณสามารถเลือกชนิดของไฟล์เอกสารได้ 1 ชนิด.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 


ตารางดาวน์โหลด
ลำดับ ว/ด/ป ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์
1  3/3/2565   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต2564 สำหรับนายจ้าง  Adobe Acrobat (*.pdf)
2  22/12/2563   คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียนวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ  Adobe Acrobat (*.pdf)
3  3/11/2563   (PDF) แบบคำร้องขอสอบสารนิพนธ์ (ล่าสุด)  Adobe Acrobat (*.pdf)
4  3/11/2563   (DOC) แบบคำร้องขอสอบสารนิพนธ์ (ล่าสุด)  Word 2007 (*.docx)
5  23/6/2562   ปก_คำนำ_สารบัญ61  Adobe Acrobat (*.pdf)
6  23/6/2562   คู่มือการทำสารนิพนธ์ล่าสุดปรับปรุง61  Adobe Acrobat (*.pdf)
7  24/12/2561   สมุดบันทึกฝึกงานในสถานศึกษา  Word 2007 (*.docx)
8  24/12/2561   สมุดบันทึกฝึกงานเขตพื้นที่การศึกษา  Word 2007 (*.docx)
9  24/12/2561   คำขอร้องเครื่่องมือ-เก็บข้อมูล-try out  Word 2007 (*.docx)
10  24/12/2561   แบบคำร้อง(กรณีพิเศษ)  Word 2007 (*.docx)
11  24/12/2561   แบบบันทึกคะแนน  Word 2007 (*.docx)
12  24/12/2561   แบบคำร้องขอสอบสารนิพนธ์  Word 2007 (*.docx)
 พบเอกสาร 12 รายการ

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520