• สมัครเรียน

  สมัครเรียน ป.โท.CLICK HERE

 • เกี่ยวกับ

  บัณฑิตวิทยาลัย..CLICK HERE

 • กิจกรรม

  ภาพกิจกรรมCLICK HERE

 • หลักสูตร

  หลักสูตรที่เปิดCLICK HERE


ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าของบัณฑิต

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090 897 0099 อ.นราวดี สมชาติ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2/2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2563 แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารการศึกษา) สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 172 9888

หรือ อาจารย์วิภาวดี คูณวงค์ โทร. 093 596 4699

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เรียนก็ดี กิจกรรมก็เด่น #ทีมคุณภาพ

ป.โท สาขาการบัญชี #M.Acc.

เรียนก็ดี กิจกรรมก็เด่น #ทีมคุณภาพ

ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา #M.ed.BSU

บรรยากาศการนำเสนอผลงาน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่

นักศึกษา M.B.A. ได้นำเสนอผลงาน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ อาจารย์ ดร.ศศิธร ง้วนพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ M.B.A.

การสอบ Master of Project 2018

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันตักบาตรทำบุญ เนื่องจากวาระวันขึ้นปีใหม่ 2562

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องจากวาระวันขึ้นปีใหม่ 2562 ... วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

นักศึกษา MBA ร่วมจัดงานเลี้ยงรุ่น

นักศึกษา MBA ร่วมจัดงานเลี้ยงรุ่นอำลารุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี และอุบอุ่น โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

 • โทรศัพท์:
  02 172 9888 | 093 596 4699
 • อีเมลล์:
  wipawadee662.wj@gmail.com
 • ที่อยู่:
  489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520