ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook


ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าของบัณฑิต

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090 897 0099 อ.นราวดี สมชาติ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2/2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2563 แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารการศึกษา) สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 172 9888

หรือ อาจารย์วิภาวดี คูณวงค์ โทร. 093 596 4699

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520