ปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)

ป.โท ปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)

ประกาศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ปิดรับสมัครแล้ว

หากนักศึกษาสนใจศึกษาต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถกดปุ่มจองล่วงหน้า ได้เลยค่ะ
add line : http://line.me/ti/p/~koonwi

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.สาขาการบริหารธุรกิจ และ M.B.A.สาขาการบัญชี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 172 9888 หรือ อาจารย์วิภาวดี คูณวงค์ โทร. 093 596 4699

ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าของบัณฑิต

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090 897 0099 อ.นราวดี สมชาติ

ประกาศขยายเวลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ 1/2563

ประกาศขยายเวลา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2563 เพิ่มเติม

เรียนก็ดี กิจกรรมก็เด่น #ทีมคุณภาพ

ป.โท สาขาการบัญชี #M.Acc.

การสอบ Master of Project 2018

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันตักบาตรทำบุญ เนื่องจากวาระวันขึ้นปีใหม่ 2562

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องจากวาระวันขึ้นปีใหม่ 2562 ... วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

นักศึกษา MBA ร่วมจัดงานเลี้ยงรุ่น

นักศึกษา MBA ร่วมจัดงานเลี้ยงรุ่นอำลารุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี และอุบอุ่น โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520