ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook

 • สมัครเรียนออนไลน์

  สมัครเรียน ป.โท.CLICK HERE

 • เกี่ยวกับ

  บัณฑิตวิทยาลัย..CLICK HERE

 • กิจกรรม

  ภาพกิจกรรมCLICK HERE

 • หลักสูตร

  หลักสูตรที่เปิดCLICK HERE


ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าของบัณฑิต

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090 897 0099 อ.นราวดี จันทรฑาฎ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 1/2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2563 แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารการศึกษา) สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 172 9888

หรืออาจารย์วิภาวดี โทร. 093 596 4699 และอาจารย์ศิรินญา โทร. 063 235 5322

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

 • โทรศัพท์:
  02 172 9888 | 093 596 4699
 • อีเมลล์:
  wi_662@hotmail.com
 • ที่อยู่:
  489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520