อัลบัมภาพ บรรยากาศ การสอบ Master of Project 2018


เมื่อวันที่ 24/12/2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

100000000000001.jpg
100000000000002.jpg
100000000000003.jpg
100000000000004.jpg
100000000000005.jpg
100000000000006.jpg

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wipawadee662.wj@gmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520